Algemene voorwaarden PLUS Travel Adventures

1. Boeking & betaling:

Je kunt een boeking maken door het desbetreffende boekingsformulier online in te vullen of telefonisch contact met ons op te nemen. De minimale reissom van een boeking is € 300. Indien er beschikbaarheid is, ontvang je de bevestiging en rekening per e-mail. Uiterlijk 10 dagen na verzending van de bevestiging en rekening dient een aanbetaling van € 200 in ons bezit te zijn. Het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Bij inschrijving binnen 6 weken voor vertrek dient het gehele bedrag binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging en rekening overgemaakt te worden. 

Ongeveer 1 à 2 weken voor vertrek wordt de reisinformatie aan de deelnemer toegestuurd mits aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

2. Wijzigingen:

De deelnemer kan om wijzigingen in de overeenkomst verzoeken, die indien mogelijk zullen worden aangebracht. Voor wijzigingen tot 30 dagen voor vertrek wordt een bedrag van € 75 per persoon in rekening gebracht, behalve wanneer het gaat om een verlenging of uitbreiding van de boeking. Voor wijzigen binnen 30 dagen voor vertrek kunnen we niet garanderen dat de wijzigingskosten beperkt blijven tot € 75.

3. Annulering:

Annulering dient schriftelijk te geschieden. In het geval dat de deelnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij ons een vergoeding voor de getroffen voorzieningen en de gemaakte kosten verschuldigd. Bij annulering zonder (dekkende) annuleringsverzekering worden de volgende bedragen in rekening gebracht: – Bij annulering tot 42 dagen voor aanvang: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de volledige reissom.
– Bij annulering tussen de 42 en 28 dagen voor aanvang: 35% van de volledige reissom.
– Bij annulering tussen de 28 en 21 dagen voor aanvang: 40% van de volledige reissom.
– Bij annulering tussen de 21 en 14 dagen voor aanvang: 50% van de volledige reissom.
– Bij annulering tussen de 14 en 5 dagen voor aanvang: 75% van de volledige reissom.
– Bij annulering tussen de 5 dagen en vertrekdag: 90% van de volledige reissom.
– Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. De verzekeringspremies zijn altijd in het geheel verschuldigd. Bij annulering mét dekkende annuleringsverzekering kunnen bovenstaande kosten worden verhaald op de betreffende verzekering. Voor vluchten kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden.

4. Verzekering

Sinds 1 mei 2010 dient iedereen die naar Cuba reist een bewijs van zijn/haar ziektekosten- en reisverzekering bij zich te hebben. Bij aankomst op Cuba kan hier bij de douane om gevraagd worden. Alle reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste verzekeringen en een bewijs hiervan. Een reisverzekering kan via PLUS Travel Adventures bijgeboekt worden.

PLUS Travel Adventures kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ongelukken, ziekte, diefstal die voor of tijdens de reis ontstaan.

5. Aansprakelijkheid

Wij sluiten als tussenpersoon overeenkomsten voor vervoer en regelen de boekingen en reserveringen. Derhalve is de uitvoering van de overeenkomst voor risico en rekening van de uitvoerder. We bemiddelen bij het ontstaan van problemen.
De deelnemer is gerechtigd schadeloosstelling te eisen wanneer deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van onze kant. Wij zijn niet voor schade aansprakelijk voor zover deze niet is te wijten aan onze schuld. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting indien we daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, is uitgesloten.
De deelnemer is aansprakelijk voor schade door hem zelf veroorzaakt. Wij kunnen niet aan onze aanbiedingen worden gehouden indien deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, zijn de ouders of voogd aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de complete boeking. In de plaatsstelling is niet automatisch mogelijk. Hiervoor dient door ons toestemming te worden verleend.

6. Klachten:

Eventuele klachten over de reis dienen meteen ter plekke gemeld te worden bij de organisatie of bij PLUS Cuba Reizen, omdat er direct naar een oplossing kan worden gezocht. Wanneer een klacht niet ter plaatse is gemeld en PLUS Cuba Reizen niet in de gelegenheid is geweest om het probleem op te lossen, zal geen korting of restitutie verstrekt worden.

7. Stichting garantiefonds reisgelden (SGR):

PLUS Travel Adventures is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Lees hier meer over de garantieregeling van de SGR.

Druk- en zetfouten alsmede wijzigingen in het programma en prijzen voorbehouden.
  PLUS Travel Adventures
Hooghiemstraplein 65
3514 AX Utrecht
info_ett_@plustraveladcentures_dot_.nl
www.plustraveladventures.nl